Media drukowane

Przygotowujemy materiały reklamowe przeznaczone do publikacji w mediach drukowanych, takich jak prasa popularna, specjalistyczna, katalogi branżowe i produktowe, ulotki i gazetki reklamowe. Ta forma marketingu jest zawsze powiązana z innymi mediami, w których zamieszczamy przekaz służący identyfikacji produktu czy marki.

Reklama w mediach drukowanych powinna być przygotowana osobno dla prasy, a osobno do gazetek czy ulotek. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z reklamą masową i musimy wziąć pod uwagę niewielki wpływ jaki reklamodawca ma na dobór adresatów. Przekaz musi być zatem uniwersalny, w pierwszym rzędzie nastawiony na budowanie pozytywnego wizerunku. Ulotki mają jednak zaletę, która wyróżnia je spośród innych reklam drukowanych. Czas przygotowania i emisji jest bardzo krótki, co znakomicie sprawdza się podczas promowania wydarzeń jednorazowych, wyjątkowych czy okazjonalnych, takich choćby jak lubiane przez konsumentów promocje cenowe. Przygotowanie atrakcyjnego hasła informacyjnego czy sloganu dla wydarzenia. Opracowanie szaty graficznej, przekazanie do druku i kolportaż jesteśmy w stanie wykonać w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia.

Znacznie więcej możliwości daje reklama prasowa. Przede wszystkim dlatego, że możemy adresować ją do bardzo konkretnego odbiorcy, kierując się znajomością rynku wydawcy pisma. Dbamy jednak o urozmaicenie kampanii, unikając powtarzania takich samych bloków reklamowych w kolejnych numerach pisma. Każdy numer czasopisma, pomimo podobnego układu zawiera inne, nowe treści. Staramy się do tego dostosować dobierając treść przygotowanej reklamy tak, aby odpowiadała aktualnym tekstom publikowanym w piśmie.

Reklama prasowa może mieć charakter wizualny, nastawiony na przyciągnięcie wzroku czytelnika ciekawym obrazem, kształtem czy kompozycją kolorystyczną, a może być wybitnie tekstowa, zawierająca przekaz w kilku linijkach gruntownie przemyślanego tekstu. Tak jak w przypadku ulotek zapewniamy właściwe kojarzenie reklamy drukowanej w prasie z innymi rodzajami podejmowanych działań marketingowych. Włączając je w spójny system identyfikacji wizualnej, tworzący wizerunek matki i produktu na czas dłuższy, niż potrzebny na przeczytanie gazety.

Bardzo ważnym działem reklamy drukowanej jest przygotowanie materiałów do katalogów produktów lub branżowych. Oferta naszych klientów może być bezpośrednio porównana z ofertą konkurencji. Musimy pamiętać o tym, że żaden biznes nie ma monopolu – konkurencja była i będzie. Zachęcanie adresatów reklam do skorzystania z oferty reklamodawcy nie może ograniczać się do przekonywania, że potrzebują takiego produktu. Musi również wykazać, że potrzebuje akurat naszego. Jak każda działalność komercyjna, również i branża reklamowa wymaga obserwacji tego, co robi konkurencja i takie analizy przeprowadzamy dla naszych zleceniodawców.

Reklama w mediach drukowanych pozwala przede wszystkim na dotarcie do dobrze dobranej grupy docelowej, zawarcie bardziej wyczerpującego przekazu i uzupełnienie innych form reklamy w bardziej informacyjny sposób, a przy tym jest stosunkowo szybkie.