Prezentacje multimedialne

W kampaniach reklamowych dużą rolę odgrywają prezentacje multimedialne. W sposób bardzo atrakcyjny dla odbiorcy można przedstawić samą firmę, jej ofertę i produkty.

Ten rodzaj reklamy jest stosunkowo nowym pomysłem. Jednym z pierwszych programów komputerowych do prezentacji multimedialnych był Power Point z pakietu Microsoft Office. Dzisiaj najbardziej popularny na świecie, najczęściej stosowany podczas spotkań biznesowych.

Popularnie prezentacja to pokaz lub wykład ilustrowany grafiką opracowaną komputerowo. Mogą to być zdjęcia, obrazy, ale także filmy i animacje w postaci dźwięków oraz ilustracji.

Obecnie najczęściej wykorzystuje się ten rodzaj promocji jako narzędzia marketingowego do przedstawienia w interesującym świetle firmy i jej dokonań, a także bieżących promocji towarów i usług oferowanych przez firmę. Można to potraktować jako prezentację oferty handlowej, ale także reklamę samego przedsiębiorstwa.

W zależności od konkretnych potrzeb danego klienta prezentację można przedstawić na płycie CD lub DVD, a także jako wizytówkę CD. Ostatnio bardzo popularna i coraz częściej stosowana przez firmy w celach reklamowo-ofertowych.

Każdą prezentację można dopasować do indywidualnych oczekiwań, od prostych, zawierających minimalną ilość elementów graficznych i interaktywnych. Po bardzo rozbudowane pokazy, z wykorzystaniem slajdów, filmów, muzyki i animacji. W zależności od obszaru działania pokazy przygotowuje się w jednym lub kilku językach. Jest to stosunkowo niedroga forma reklamy w porównaniu z folderami i katalogami drukowanymi.

Prezentacje multimedialne poza promocją firmy i przedstawieniem jej oferty mogą być być również traktowane jako instruktaż, gdy pracowników lub kontrahentów zapoznaje się z nowym produktem, metodą szkolenia lub aktualnościami z różnych dziedzin łączących się z działalnością firmy.

Świetnie sprawdzają się także jako multimedialne katalogi produktów, przekazane w nietypowej ciekawej wizualnie formie, od razu wzbudzającej zainteresowanie odbiorców.

Ten rodzaj promocji firmy bardzo dobrze sprawdza się podczas rozmów handlowych, wszelkiego rodzaju szkoleń, targów i konferencji, a jako multimedialny dodatek do oferty handlowej od razu trafia do potencjalnych klientów.

Celem przedstawianej oferty jest zmotywowanie kontrahenta do zakupu, ciekawa prezentacja wzbudza zainteresowanie i przekonuje o zaletach i możliwościach produktu. Poza prezentacjami szkoleniowymi i instruktażowymi interesująco wyglądają wszelkie wizualizacje obiektów. Ich przestrzenne modelowanie pozwala pokazać wszystkie szczegóły obiektów, których praktycznie jeszcze nie ma lub znajdują się daleko.

W zależności od Państwa potrzeb w tym względzie możemy zaproponować rozmaite rozwiązania, zawsze dostosowane indywidualnie do oczekiwań.

Przygotowujemy kompleksową ofertę, Państwo wybieracie te elementy, które są najbardziej przystające do profilu działalności. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą Państwa reklamy w postaci prezentacji multimedialnych.