Reklama radiowa

Radio jest medium towarzyszącym na co dzień bardzo licznej grupie odbiorców. W dni powszednie publiczność odbierająca audycje radiowe w naszym kraju liczy sobie co najmniej kilkanaście milionów słuchaczy.

Radia słuchamy w domu, pracy, w samochodzie. Reklamy emitowane za pośrednictwem rozgłośni radiowych mają potencjalną efektywność na bardzo wysokim poziomie. Jednak bardzo wymagające od strony tworzenia i adresowania.

Reklama radiowa jest bardzo specyficzna, gdyż jest to jedyne medium, docierające do odbiorcy wyłącznie za pośrednictwem słuchu. W innych popularnych rodzajach przekazów jak internet, telewizja, czasopisma, reklama nastawiona jest wyłącznie lub w przeważającym stopniu na przekaz wzrokowy. Ta wyjątkowość reklamy radiowej może być wykorzystana do podniesienia jej skuteczności.

Z punktu widzenia reklamodawcy najważniejsze zalety marketingu poprzez radiową reklamę to możliwość wykorzystania rozgłośni słuchanych przez podobną grupę konsumencką jak docelowa grupa odbiorców reklamowanego produktu. Stacje radiowe, działające na różnym zasięgu są zarazem zorientowane na docieranie do pewnej grupy odbiorców, wyróżniającej się wiekiem, zainteresowaniami, wykształceniem, itp.

Mamy zatem możliwość precyzyjnego adresowania reklamy, co ma ogromny wpływ na skuteczność. Ponadto koszt dotarcia z przekazem do pojedynczego słuchacza jest bardzo niski. Wynika to z niewielkich kosztów emisji, ale też szybkości wyprodukowania audycji radiowej, większej, niż w jakimkolwiek rodzaju reklamy wizualnej.

Radiowy spot reklamowy to głos przekazujący treść i dźwięk budujący nastrój. Spot może być oparty na tekście lub dźwięku, ale najważniejsze jest zachowanie odpowiednich relacji między przekazem logicznym i emocjonalnym.

Należy wystrzegać się sytuacji stawiających słuchacza wobec konieczności dokonania wyboru w sposobie interpretacji usłyszanego przekazu. Zdarza się jeśli warstwy logiczna i emocjonalna wywołują odmienne skojarzenia. Spoty reklamowe emitowane w radiostacjach bardzo często mają formę tak zwanego dżingla. Kilkusekundowej długości przekazu zawierającego tylko hasło reklamowe czy slogan wzmocniony intrygującym podkładem dźwiękowym.

Bardzo popularną formą reklamy radiowej są organizowane dla słuchaczy konkursy wymagające zaangażowania się w uczestnictwo w programie, ale oferujące nagrody sponsorowane zwykle przez reklamowaną firmę.

Konkursy przyciągają uwagę na dłużej i nierzadko nie tylko słuchaczy zainteresowanych bezpośrednim udziałem. Znaczna część pozostałych odbiorców, zwykle mają atrakcyjną, wzbudzającą emocję oprawę i dla wielu rozgłośni są ważnym elementem codziennego programu.

Inną formą radiowej reklamy jest audycja sponsorowana, mająca najczęściej formę krótkiego wywiadu, relacji lub reportażu na temat ściśle związany z reklamowaną firmą lub produktem.

Konkursy i audycje sponsorowane poprawiają największy niedostatek spotów i dżingli, czyli migawkowość, sprawiającą, że pewien odsetek słuchaczy po prostu nie zauważa takich krótkich przekazów.

W zależności od Państwa potrzeb przygotowujemy reklamę radiową jako część całej kampanii, lub projekt odrębny.