Reklama telewizyjna

Wynika to w największej mierze z masowości odbioru i możliwości połączenia obrazu z dźwiękiem, na co składa się przekaz werbalny, kolory, wyraz twarzy, gesty, podkład muzyczny. Właściwe połączenie wszystkich postrzeganych przez człowieka sygnałów niezwykle wzmacnia siłę oddziaływania przekazu. Nie bez znaczenia jest tutaj również fakt, że telewizja w powszechnym odczuciu jest medium kształtującym opinie społeczne, co stanowi znakomity grunt dla faktycznego wpływania na opinię publiczną, zaś twórcy reklam wykorzystują to zjawisko.

Ograniczenia takie nie dotyczą audycji sponsorowanych, które mogą niekiedy zajmować znaczną część ramówki stacji telewizyjnej. Mogą mieć formę wywiadów, poradników lub konkursów i nierzadko stosują silną perswazję językową w celu wywołania konkretnego zachowania telewidza. Audycje sponsorowane są powszechnie spotykane w trakcie kampanii wyborczych – reklamodawcami są wtedy partie polityczne lub pojedynczy kandydaci startujący w wyborach.

Reklama telewizyjna ma również swoje wady. Przede wszystkim wysoki koszt przygotowania i emisji. Dlatego nierzadko zdarza się widzieć w telewizji tak zwane odgrzewane kotlety reklamowe przed świętami. Kolejna wada, to przesyt emisyjny. Sprawia, że znaczna część widzów z założenia unika oglądania reklam. Wykorzystuje te kilka minut na oderwanie się od telewizora. Niemniej ogólna liczba widzów reklam telewizyjnych jest tak duża, że przez wielu reklamodawców uważana jest za najtańszą w przeliczeniu na jednego odbiorcę.

W ramach prowadzonej przez nas kompleksowej obsługi reklamowej naszych klientów oferujemy również przygotowanie i nadzorowanie realizacji telewizyjnych materiałów reklamowych.

Przygotowanie dobrej, czyli skutecznej reklamy telewizyjnej staje się coraz trudniejsze. Od jej twórców oczekuje się coraz większej pomysłowości, kreatywności oraz innowacyjności. Wszystko to za sprawą faktu, że reklama telewizyjna uznawana jest powszechnie za najbardziej skuteczną formę marketingu. Wiele udanych kampanii reklamowych potwierdza to przekonanie – najlepsze efekty marketingowe osiągane są wtedy, gdy osiągnie się założoną skuteczność reklamy telewizyjnej.

Wysoką skuteczność telewizyjnej reklamy dostrzegli również ustawodawcy w wielu krajach. Szczególnie silnej regulacji podlegają media publiczne, finansowane w znacznej mierze ze środków państwowych, którym umożliwiono wprawdzie emisję reklam, ale pod wieloma warunkami. Jednym z nich jest zakaz przerywania emisji programu w celu nadania reklamy, czyli to, do czego przyzwyczailiśmy się oglądając telewizję prywatną czy komercyjną. Długość pojedynczego bloku reklamowego nie może przekraczać odpowiednich proporcji czasowych w stosunku do zasadniczego programu. Każdy blok reklamowy musi również rozpoczynać się informacją zawierającą słowo Reklama.

Siła oddziaływania reklamy telewizyjnej nierzadko skłania reklamodawców do produkcji spotów i materiałów wykraczających poza dopuszczalne ograniczenia prawne. Przykładem jest tutaj reklama podprogowa, zakazana. Pomimo braku przekonujących dowodów potwierdzających jej skuteczność lub jej przeczących, ale mimo to co jakiś czas wykrywana w przekazie telewizyjnym.