Reklama wielkoformatowa

W ostatnich latach jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi reklamy jest outdoor, czyli reklama zewnętrzna, korzystająca z ogólnodostępnej przestrzeni.

Jej najbardziej wyrazistą formą, przede wszystkim ze względu na rozmiary jest wielkoformatowa reklama billboardowa. Rozwój nowoczesnych technologii drukarskich pozwala na wykonywanie niemal dowolnie dużych powierzchniowo reklam.

Przygotowanie reklamy wielkoformatowej rozpoczynamy od analizy miejsca wybranego przez zleceniodawcę, lub wyszukanie najbardziej atrakcyjnego miejsca, jeżeli nasz klient nam pozostawia decyzję w tej sprawie. Od tego, jakie są fizyczne ograniczenia miejsca wykorzystanego na billboard zależy przede wszystkim wielkość projektowanej reklamy.

W przestrzeni miejskiej zwykle poszukujemy lokalizacji, pozwalającej na wynajęcie określonej powierzchni od jej właściciela. W zależności od rozmiarów i proporcji dostępnego obszaru dobieramy odpowiedni projekt graficzny reklamy, uwzględniający zarówno wymogi identyfikacji wizualnej reklamodawcy, czyli logotyp i kolorystykę, jak również treść merytoryczną. Może to być slogan budujący świadomość marki, lub konkretna informacja o cenowej promocji wybranego lub przykładowego produktu.

Reklama wielkoformatowa może być realizowana w kilku formach, różniących się przede wszystkim techniczną realizacją, co pozwala na wykorzystanie różnych rodzajów powierzchni. Stosunkowo często wykonywane są reklamy ścienne, zajmujące znaczną część zewnętrznej powierzchni budynków.

Ich zaletą jest możliwość uzyskania dużej powierzchni przy relatywnie niewielkich kosztach instalacji. Ograniczeniem bywają trudne do przewidzenia koszty wynajmu powierzchni, zależne od właściciela nieruchomości.

Inna formą reklamy wielkopowierzchniowej są tablice. Zwykle koszty wynajmu takiej powierzchni reklamowej zależne są przede wszystkim o lokalizacji tablicy.

Obecność tablic reklamowych przy drogach o odpowiednio wysokim natężeniu ruchu. Zarówno na terenach pozamiejskich jak i zabudowanych świadczy o tym, że dobrze przygotowany przekaz reklamowy może być bardzo skuteczny.

Coraz częściej mamy do czynienia z reklamą ambientową, czyli wykorzystywaniem do celów reklamowych okazjonalnych powierzchni, jakim są na przykład rusztowania lub lekkie billboardy, przystosowane do przestawiania lub przewożenia na samochodowych przyczepkach.

Mogą to być powierzchnie drukowane na perforowanych materiałach typu AMB lub nawet na tak zwanych airboardach, czyli nadmuchiwanych billboardach. Możliwych do rozstawienia i zwinięcia w kilka minut, pomimo powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych. Zaletą airboardów jest to, że są dwustronne, co, jak nietrudno obliczyć, może nawet dwukrotnie obniżyć koszt ich eksploatacji.

Z kolei reklamy AMB mogą osiągać bardzo duże rozmiary. Przy stosunkowo niewielkich kosztach ich zamieszczenia. Reklamodawca korzysta na przepisach prawa budowlanego, które nakazuje zabezpieczanie zewnętrznej strony rusztowanie i może podzielić się kosztami instalacji z wykonawcą robót.